Lễ hội ánh sáng ở Lyon

 Lễ hội Ánh sáng ở Lyon: Sự hòa quyện giữa văn hóa truyền thống và hiện đại. Theo lịch sử vào năm 1643, Lyon đã cho xây dựng một bức...