Những lý do để đến thăm Lyon

Một năm sau khi quay trở về Pháp, đó là thời gian tuyệt vời nhưng đủ để tổng hợp kinh nghiệm của tôi ở Lyon và những phước lành mà...

Lễ hội ánh sáng ở Lyon

 Lễ hội Ánh sáng ở Lyon: Sự hòa quyện giữa văn hóa truyền thống và hiện đại. Theo lịch sử vào năm 1643, Lyon đã cho xây dựng một bức...