Sử dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam

Hầu hết các công ty nước ngoài đăng ký tại Việt Nam cũng muốn thuê người nước ngoài. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trả lời các câu hỏi thường gặp về việc tuyển dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam .

Vị trí nào mà người lao động nước ngoài có thể nắm giữ ở Việt Nam?

Không có quy định nào quy định tỷ lệ nhân công nước ngoài đối với nhân viên địa phương trong các công ty đăng ký tại Việt Nam. Tuy nhiên, người nước ngoài không thể nắm giữ mọi vị trí.

Sử dụng lao động nước ngoài ở Việt Nam chỉ có sẵn cho các vị trí đòi hỏi kỹ năng cụ thể mà không thể tìm thấy tại địa phương. Vì sự cần thiết phải có nhân viên nước ngoài phải được biện minh, không thể mang nhân công từ nước ngoài về các vị trí mà người dân địa phương có thể làm.

Trong thực tế, không khó để chứng minh sự cần thiết của một nhân viên nước ngoài có kỹ năng. Có hầu hết khách hàng  từ nước ngoài đã có thể là một lý do đủ để thuê một người nước ngoài nói tiếng Anh.

Các yêu cầu đối với tuyển dụng lao động nước ngoài ở Việt Nam là gì?

Nói cách khác, tuyển lao động nước ngoài là hợp lý nếu vị trí có một số yêu cầu cụ thể mà không thể tìm thấy ở Việt Nam. Ví dụ: khi nhà tuyển dụng cần ai đó có: trình độ ngôn ngữ nhất định, kỹ năng không thể tìm thấy ở Việt Nam (ví dụ trong lĩnh vực CNTT), kinh nghiệm quốc tế.

Những giấy tờ gì, việc nộp báo cáo về việc sử dụng lao động nước ngoài và lý do để thuê là đủ khi bạn muốn thuê nhân viên nước ngoài. Không yêu cầu thêm tài liệu. Bạn phải nộp báo cáo 30 ngày trước ngày bắt đầu việc làm.

Loại visa và giấy phép lao động nước ngoài cần?

Người nước ngoài phải có thị thực kinh doanh hoặc thẻ cư trú và giấy phép làm việc để làm việc hợp pháp tại Việt Nam.

Bạn không phải xin giấy phép làm việc nếu việc làm của bạn ở Việt Nam kéo dài dưới 3 tháng. Trong trường hợp đó, giữ một thị thực kinh doanh là đủ.

Tuy nhiên, bạn cần có tài trợ hoặc thư mời từ đối tác kinh doanh tại Việt Nam. Đây là một lựa chọn thuận lợi cho việc ở lại Việt Nam trong một vài tháng. Emerhub có thể phát hành thư mời.

Giấy phép lao động

Bạn phải xin giấy phép lao động nếu việc làm của bạn ở Việt Nam dài hơn 3 tháng. Để có được giấy phép làm việc, bạn cần phải có một nền giáo dục đại học và có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực của bạn.

Yêu cầu kinh nghiệm làm việc cho người điều hành ở vị trí quản lý là 3 năm. Đối với các vị trí không quản lý, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh hoặc một số tài liệu tương tự cũng sẽ được chấp nhận nếu người điều hành không có đủ kinh nghiệm làm việc.

Các giám đốc cũng được yêu cầu phải có 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực của họ. Tuy nhiên, nếu họ có ít hơn 3 năm kinh nghiệm nhưng họ có trình độ quản lý, nó sẽ giúp họ có được giấy phép làm việc.

Mặt khác, các nhà đầu tư không phải xin giấy phép làm việc.

Các vấn đề chung khi xin cấp giấy phép lao động tại Việt Nam

Thông thường vấn đề là các ứng viên không có tài liệu chứng minh kinh nghiệm làm việc trước đây của họ. Người chủ cũ của bạn phải xác nhận việc làm của bạn. Một tài liệu phù hợp sẽ là một cuốn sổ ghi chép việc làm hoặc một lá thư kinh nghiệm.

Giấy phép lao động được cấp trong 24 tháng. Sau khi giấy phép lao động hết hạn, bạn có thể xin gia hạn.

Những giấy tờ cần thiết để xin giấy phép làm việc?

Để xin giấy phép làm việc tại Việt Nam, bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

Hồ sơ xin việc

Giấy khám sức khoẻ

Giấy chứng nhận đăng ký hình sự trong 6 tháng qua

Chứng chỉ kinh nghiệm làm việc

Bản sao hợp pháp của hộ chiếu của bạn

Tất cả các giấy chứng nhận yêu cầu được cấp ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa tại nước phát hành.

Biên chế và báo cáo thuế ở Việt Nam

Báo cáo sử dụng lao động phải được nộp hai lần một năm. Ngoài ra, nhà tuyển dụng cũng phải nộp báo cáo lao động nước ngoài trên cơ sở hàng quý.

Đối với người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam, thuế thu nhập dao động từ 5% đến 35%.

Thuế lao động tuy nhiên thấp hơn lao động nước ngoài so với lao động địa phương. Thuế an sinh xã hội đối với người nước ngoài là 6% so với 22% của mỗi nhân viên địa phương.